Coöperatief erf

Bestaande boerenerven een nieuwe bestemming geven door deze te delen en te hergebruiken of door er samen te wonen. Wij noemen het erfrenovatie.

Een nieuwe bestemming
Er ontstaat een nieuwe toekomst door op het erf in een coöperatie samen te werken met ondernemers uit de buurt die hier gebouwen kunnen huren en/of land kunnen pachten. De gronden worden weer toekomst bestendig gemaakt door het aanleggen van bijvoorbeeld voedselbossen en het toepassen van permacultuur.

In 2018 schreef het College van Rijksadviseurs een prijsvraag uit met als titel: Brood en Spelen. Deze ontwerp-prijsvraag speelde in op de veranderingen op het platteland en bood boeren en grondeigenaren een kans om samen met anderen na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Giesen Architectuur won een Gelderse prijs met de inzending ‘Weet wat je eet’. Hierin heeft het bureau voor Natuurboerderij Wittenhorst een matrix ontworpen waarin het aangeeft hoe dit boerenerf met zijn gebouwen en gronden op een economisch verantwoorde wijze weer rendabel gemaakt kan worden. Deze matrix kan worden aangepast aan de door u gewenste invulling.

Samen wonen en/of samen werken op een boerenerf. Een andere mogelijkheid voor een nieuwe bestemming van een bestaande boerderij. Ieder heeft hier zijn of haar eigen plek en het sociale aspect speelt een belangrijke rol. Samen wonen met bijvoorbeeld twee of drie generaties of samen werken in één of meerdere gebouwen. Er zijn tal van mogelijkheden denkbaar.

Wat kunnen we voor u betekenen
Wij kunnen gezamenlijk uw erf inventariseren en ideeën ontwikkelen, waarbij het mogelijk is dat uw erf weer economisch verantwoord of rendabel wordt.

U bepaalt het ambitieniveau; ecologisch, behoud van het bestaande, aansluiting met de omgeving. Wij werken samen met u met enthousiasme aan uw project!
Op deze manier kan een bestaand erf weer nieuw leven ingeblazen worden.

Geïnspireerd?   Begin het gesprek